مشاهده برچسب

برندسازی

مقدمه‌ای بر تولید محتوا – بخش سوم

در تحقیقی که در ابتدای سال ۲۰۲۲ میان بیست صنعت مختلف در چهل کشور دنیا در مورد تولید محتوا انجام شده است، ملاحظه شده که ۷۳ درصد از شرکت‌هایی که از ۱۰ تا ۷۰ درصد از کل بودجه بازاریابی خود را صرف بازاریابی محتوا می‌کنند، بسیار موفق عمل…