موضوع هوش مصنوعی در ذهن هر مدیری وجود دارد. در شرکت‌های سراسر جهان، رهبران کسب‌وکار در مورد چگونگی بهره‌گیری از بینش‌های هوش مصنوعی و ایجاد جریان‌های درآمد جدید صحبت می‌کنند. مترجم: عرفان ارژمندکارشناس تولید محتوای ارتباطات یکپارچه پاد ری اوفارل(Ray O'Farrell)، معاون اجرایی شرکت…
ادامه مطلب ...