ارتباط با پاد

سرزمین هوشمند پاد مجموعه‌ای متنوع از پلتفرم‌های مختلف را پوشش می‌دهد که از طریق IC با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد. در این بین تماس شما با سرزمین هوشمند پاد حائز اهمیت و ارزش بسیار والایی خواهد بود و می‌توانیم از انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما نهایت بهره را ببریم. بنابراین لطفا از فرم زیر استفاده کرده و بازخوردهای مفید و سازنده خودتان را جهت بهبود و توسعه بهتر سرزمین هوشمند با ما به اشتراک بگذارید.