انیمیشن معرفی کیدزی و محصولات آن

کیدزی شهر امن و هوشمند سرزمین هوشمند پاد است که مخصوص کودکان و والدین خلق شده تا محتوایی مناسب و کارشناسی شده به این دسته از مخاطبان ارائه شود و خانواده‌ها نگرانی و دغدغه‌ای از حضور کودکانشان در دنیای مجازی نداشته باشند. انیمیشن کوتاه زیر توسط تیم کیدزی تهیه شده و در آن داستان کیدزی از مسیر رفته و محصولات تولید شده تا به اینجا و برنامه‌های پیش‌روی آینده را بیان می‌کنند.

باکیدزپادپرندهسرزمین هوشمند پادکیدزیکیدزی‌لندهمبازیویدزی
Comments (0)
Add Comment