دومین گزارش سالانه پادرو

پادرو دومین گزارش سالانه خود را در دومین نشست سالانه این شرکت ارائه داد. گزارش منتشر شده شامل ۴ بخش داستان و روند پیشروی پادرو در هر سال، داده‌های آماری مختلف مربوط به تجارت اجتماعی و بخش لجستیک، پادرو در یک سال گذشته و برنامه‌های پیش روی سال سوم پادرو است. بخش‌های مختلف این گزارش به صورت توضیحات کوتاه با قابلیت مطالعه سریع تهیه شده است.
فایل گزارش کامل را می‌توانید از همین‌جا دانلود و مطالعه کنید:

دریافت دومین گزارش سالانه پادرو

حجم : ۱/۳۲ مگابایت

پادپادروسرزمین هوشمند پادگزارش سالانهلجستیک
Comments (0)
Add Comment