ویدئوی معرفی اپلیکیشن پرنده

پرنده، اپلیکیشن قصه‌گوی شهر امن و هوشمند کیدزی است که از طریق آن کودکان می‌توانند به صدها داستان صوتی دسترسی داشته باشند. ویدئوی زیر، انیمیشنی کوتاه برای معرفی و تبلیغ این اپلیکیشن است که توسط تیم کیدزی تولید و منتشر شده است.

پادپرندهداستان صوتیسرزمین هوشمند پادکیدزی
Comments (0)
Add Comment