شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی، فضایی است که در آن افراد و روابط میان آن افراد وجود دارد و آنها به صورت مجازی، تشکیل اجتماعات کوچک یا بزرگی می‌دهند که این اجتماعات می‌تواند به دلایل اقتصادی، فرهنگی و غیره باشد. بر اساس نگرش گراف، افراد در واقع رئوس هستند و روابط میان آنها، یال‌های این گراف اجتماعی را تشکیل می‌دهند.

سرویس شبکه اجتماعی پاد بر اساس فناوری‌های نوین ایجاد بستر شبکه‌های اجتماعی، بر اساس ارزش‌ها و نیازهای فضای بومی و نیز متدهای جدید طراحی شبکه های اجتماعی، طراحی و پیاده سازی شده است.

از خصوصیات آن می‌توان به ایجاد پستهای سفارشی مخصوص کسب و کارها، برگزاری مسابقه یا همایش، ایجاد یک کانال خبری، توانایی like یا dislike کردن پستها، ثبت نظرات کاربران درباره یک پست یا محصول، امتیاز دادن به پستها و… اشاره کرد.

به منظور فراهم‌آوری بستری مناسب جهت برقراری ارتباط بین بخش‌های مختلف یک پلتفرم و تعامل بهینه با کسب و کارها، بستر شبکه اجتماعی نیز در زیرساخت سرزمین هوشمند پاد طراحی شده است.