کلاسور

امروزه به علت افزایش حجم فعالیت‌های یک سازمان یا کسب و کار، حجم اطلاعات و اسناد و منابع سازمان نیز در حال گسترش است.  گسترش اطلاعات موجب بروز مشکلاتی برای ذخیره سازی موثر آنها می‌گردد، زیرا باید اطلاحات صحیح در زمان مناسب در اختیار افراد قرار گیرد. یکی از بهترین پاسخ‌ها در برابر این مشکلات و نیازها استفاده از سیستم مدیریت اسناد است.

سیستم مدیریت اسناد را می‌توان نرم افزاری به منظور کنترل و سازماندهی اسناد و منابع موجود در یک سازمان یا کسب و کار تعریف نمود. به عبارت دیگر سیستم مدیریت اسناد یک نگرش سیستماتیک برای کنترل و سازماندهی، ذخیره، بازیابی، جستجو اسناد و منابع است.
کلاسور با هدف ایجاد بستر جامع مدیریت اسناد و تولید و نمایش مستندات DMS در بستر پاد و برای استفاده کاربران عادی، کسب و کارهای مختلف، استارتاپ‌ها و … طراحی و توسعه داده شده است.
یکی از اهداف اصلی این پروژه، تجمیع کردن تمام محصولاتی (اعم از پادی و غیرپادی) است که به طریقی با مدیریت سند سروکار دارند.
کلاسور توانایی این را دارد که به هر پروژه‌ای که در سرزمین هوشمند پاد، قصد مدیریت اسناد را داشته باشد سرویس ارائه کرده، و همچنین انعطاف پذیری بالایی جهت ارائه و دریافت خدمات از دیگر سرویس‌های پاد را خواهد داشت.
همچنین این پروژه در قالب محصول میز کار پاد که راهکاری جامع برای کسب‌وکارهای دیگر است، بخش مربوط به مدیریت اسناد را برعهده می‌گیرد.

مطالب مرتبط