مشاهده برچسب

کدنویسی تمیز

قسمت اول «چند دقیقه با پادیوم»؛ ۵ اصل عمو باب

در سری ویدئوهای چند دقیقه با پادیوم هربار نکاتی در رابطه با برنامه‌نویسی، به طور مختصر و مفید، توسط همکاران مجموعه پادیوم عنوان خواهد شد. در اولین قسمت از این برنامه، ابوالفضل سمیعی کارشناس توسعه API پادیوم از ۵ اصل مهم عمو باب می‌گوید که…