گزارش برنامه رویانا شبکه یک از حوزه آموزش پاد

رویانا برنامه‌ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک صدا و سیمای ملی است که جریانات رشد و پیشرفت علم و فناوری کشور را پوشش و نمایش می‌دهد. این برنامه گزارشی ویدئویی از نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۲ تهیه کرده که طی بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر، از نوآوری‌ها و ارزش‌آفرینی‌های آن‌ها پرس‌وجو کرد. در این گزارش با حمیدرضا رضاپناه مدیرعامل سرزمین هوشمند پاد نیز مصاحبه‌ای صورت گرفت که ویدئوی این مصاحبه را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

احراز هویتپاددانش‌‌بنیانرویاناسرزمین هوشمند پادکیف پول دیجیتال
Comments (0)
Add Comment