خبر همکاری پلتفرم سفرمارکت با سرویس لاماسو

در راستای توسعه خدمات رزرواسیون آنلاین هتلی، لاماسو به تازگی از اتصال سایت سفرمارکت به این پلتفرم خبر داد. توضیحات کامل‌تر و نحوه عملکرد پس از این اتصال را، می‌توانید در خبری که توسط واحد ارتباطات یکپارچه تهیه شده، مطالعه کنید. این خبر همچنین در رسانه‌های دیگر نیز بازنشر یافت:

سایت آی‌تی‌من – ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

سایت راه پرداخت – ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

ارتباطات یکپارچه پادپادرزرو هتلرزرواسیونسرزمین هوشمند پادسفرمارکتلاماسو
Comments (0)
Add Comment