خبر اولین نسخه «پروژه حیات» پلتفرم سلامت پاد

پلتفرم سلامت سرزمین هوشمند پاد از راه‌اندازی نسخه اولیه «پروژه حیات» خبر داد. به کمک این سرویس که هم‌اکنون بر بستر پادباکس اجرایی شده است، اندازه‌گیری و ذخیره داده‌های سلامتی انجام می‌شود. نحوه عملکرد این سیستم را می‌توانید در بخش اخبار سایت ارتباطات یکپارچه پاد مطالعه کنید. این خبر همچنین در رسانه های دیگر نیز بازنشر یافت:

سایت پیوست – ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

ارتباطات یکپارچه پادپادپادباکسپروژه حیاتسرزمین هوشمند پادسلامت پاد
Comments (0)
Add Comment