خبر قرارداد جدید «لاماسو» در قشم

«لاماسو» در راستای گسترش خدمات رزرواسیون برخط خود در سراسر کشور، به تازگی از ارائه سرویس‌های خود در جزیره قشم خبر داد. خبر این قرارداد جدید نیز توسط واحد خبری دفتر ارتباطات یکپارچه پاد پوشش داده شده و پس از آن در رسانه‌های دیگر نیز مورد توجه و بازنشر قرار گرفت:

سایت راه پرداخت– ۲۷ دی ۱۴۰۰

ارتباطات یکپارچه پادپادرزرواسیونسرزمین هوشمند پادلاماسو
Comments (0)
Add Comment