خبر افزایش سرمایه «لاماسو»

لاماسو، محصول بخش گردشگری سرزمین هوشمند پاد، به تازگی خبر از افزایش سرمایه ۳۸ میلیاردی مجموعه خود داد. این خبر و جزییات تایید این تصمیم توسط واحد خبر ارتباطات یکپارچه پاد پوشش داده شده و پس از آن توسط رسانه‌های دیگر بازنشر یافت:

سایت راه پرداخت – ۶ دی ۱۴۰۰

آی‌تی‌من – ۷ دی ۱۴۰۰

ارتباطات یکپارچه پادپادسرزمین هوشمند پادگردشگریلاماسو
Comments (0)
Add Comment