چشم‌انداز سرزمین هوشمند پاد

بزرگ‌ترین زیست‌بوم دیجیتال ایرانیان

ماموریت سرزمین هوشمند پاد

سرزمین هوشمند پاد در راستای مشارکت فعال در خلق سبک زندگی هوشمند ایرانیان و توانمندسازی کسب‌وکارهای آینده‌گرا با توسعه زیرساخت‌های فناورانه و راهکارهای نوآورانه، به ایجاد یک زیست‌بوم کسب‌وکاری پایدار، رشدیابنده، داده‌محور و هم‌افزا با اولویت کسب‌وکارهای گروه مالی پاسارگاد می‌پردازد. پاد از این طریق ضمن حفظ و تعالی جایگاه بانک پاسارگاد به‌عنوان یک بانک پیشرو و صیانت از کیان بانک در مواجهه با رقبای نوظهور، در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور به شکلی شایسته و اثربخش نقش‌آفرینی می‌کند.

هدف‌گذاری کلان سرزمین هوشمند پاد تا افق ۱۴۰۵

  • کسب سهم ۴ درصدی از سبد مصرف خانوار معادل ۲۰ درصد سبد دیجیتال
  • حضور متوسط ۹ میلیون کاربر حقیقی فعال و ۱۰۰ هزار کسب‌وکار فعال ماهانه در زیست‌بوم پاد
  • مشارکت در ایجاد ۱۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم