توکا

انسان بدون ارتباط، هویت اجتماعی و بخشی عمده‌ای از قدرت خود را از دست می‌دهد. دنیای امروز و آینده نیز بدون ابزارهای الکترونیک و دیجیتال قابل تصور نیستند. در آینده دیجیتال در نقطه‌ای از زنجیره ارزش صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات حضور داشته باشید ایجاد ارتباط دیجیتال برایتان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

ابزارهای ارتباط دیجیتال تنوع گسترده‌ای دارند و هریک بخشی از نیاز انسان در عصر دیجیتال را برطرف می‌کنند. همه کاربران سازمان‌ها و سرویس‌دهندگان، از جمله مشتریان، نیروی انسانی، همکاران، پیمانکاران سازمان‌ها و سرویس‌دهندگان نیاز دارند با دیگران ارتباط برقرار کنند.
باور کنید یا خیر، دیگر هیچ یک از ابزارهای کلاسیک پاسخ دهنده کل نیاز‌های ارتباطی نیستند، حال این ابزار می‌خواهد پست، تلگراف، تلگرام، تلفن باشد. حتی تلویزیون نیز منسوخ شده است، باید راهکار دیگری یافت، راهکاری که امنیت و پایداری لازم را فراهم آورد. بخصوص با توجه به آنکه مهاجرت به ابر و همه گیری کرونا اهمیت دگردیسی دیجیتال را بیشتر و ارتباط را پر ارزش‌تر نموده است.
«سامانه‌های ارتباطی یکپارچه» نسل جدید در کنار ابزارهای احراز هویت، کلید ورود به دنیای کسب و کار دیجیتال محسوب می‌شود، کاهش و یکپارچه سازی مسیر‌های ارتباطی راهکارهای افزایش امکانات و کانال‌های ارتباطی و در عین حال راحتی کاربر محسوب می‌شوند.
پاد به عنوان زیست بوم کسب و کار دیجیتال نسل آینده کشور شناخته می‌شود و ارتباط سازمانی بین پاد و مشتریان و بین کسب و کارهای این زیرساخت و کاربران و مشتریان آنها نقشی مهم در این زیست بوم بر عهده دارد. با پیاده سازی راهکار‌های هوشمندانه و به روز ارتباطی،‌ استفاده از ابزارهای پاد را در محیطی پایدار می‌گردد و در عین حفظ کانال‌های وسیع، راحتی و آسایش را برای کاربر ایجاد می‌نماید.
«توکا» سرویس وب و ایمیل سرزمین هوشمند پاد محسوب می‌شود که یکی از جامع‌ترین راهکارهای سازمانی را ارائه کرده و بر بستر هسته اتوماسیون اداری شرکت‌ها پیاده سازی می‌شود. ضمن اینکه این پلتفرم به طور کامل با تمام زیرساخت‌های سرزمین هوشمند پاد همخوانی و سازگاری داشته و تمام امکانات و خدمات الکترونیکی تعاملات روزمره کارکنان سازمان‌ها را پوشش می‌دهد.