مشاهده برچسب

پست

استفاده از امکانات تکنولوژی برای بهینه‌سازی سیستم حمل‌ونقل و لجستیک

پادرو، سامانه‌ای برای دسترسی به همه شرکت‌های پستی و پیک‌های موتوری است. شما با کمک پادرو می‌توانید با توجه به نیاز و اولویت‌تان مناسب‌ترین سرویس پستی یا پیکی را انتخاب کنید. قابلیت های این سامانه، در واقع پادرو را تبدیل به دستیار هوشمند…