پادآوا (قسمت یک) – آشنایی مقدماتی با سرزمین هوشمند پاد

سرزمین هوشمند، مبین این است که ما از رهگذر فناوری دیجیتال به دنبال افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه هستیم. مخاطبین سرزمین هوشمند پاد، کل افراد جامعه هستند و قشر و طبقه­‌ی خاصی را شامل نمی‌­شود.
ادامه مطلب ...