خبر امکان درخواست کارت المثنی از ویپاد

در نسخه جدید اپلیکیشن ویپاد، امکان درخواست صدور کارت بانکی المثنی برای کاربران فراهم شده است. برای اطلاع از نحوه انجام این کار و دریافت آخرین نسخه ویپاد، به خبر کاملی که توسط واحد ارتباطات یکپارچه پاد تهیه شده مراجعه کنید. این خبر همچنین در رسانه‌های دیگر نیز بازنشر یافت:

سایت عصر بانک – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

سایت پیوست – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

اپلیکیشنارتباطات یکپارچه پادپادسرزمین هوشمند پادویپاد
Comments (0)
Add Comment