خبر معرفی «سرزمین هوشمند پاد» به عنوان جسورانه‌ترین پروژه بانکی در نشریه معتبر بنکر

در جدیدترین گزارش نشریه «The Banker»، بانک پاسارگاد به عنوان برترین بانک سال ۲۰۲۱ جمهوری اسلامی اعلام شد. این نشریه با نام بردن از سرزمین هوشمند پاد به عنوان جسورانه‌ترین پروژه بانکی خاورمیانه، همچنین از دو محصول پادیوم و پی‌پاد از این اکوسیستم به عنوان محصولاتی نوین که به همه افراد و کسب‌وکارها در زمینه فین‌تک و سایر حوزه‌‍‌ها به راحتی خدمات ارائه می‌دهند، یاد کرد. متن کامل این خبر را می‌توانید در بخش اخبار سایت ارتباطات یکپارچه پاد مطالعه کنید. این خبر همچنین در رسانه‌های دیگر نیز بازنشر یافت:

سایت پیوست– ۱۵ آذر ۱۴۰۰

سایت راه پرداخت– ۱۵ آذر ۱۴۰۰

سایت عصر بانک– ۱۵ آذر ۱۴۰۰

ارتباطات یکپارچه پادبانک پاسارگادپادپادیومپی‌پادسرزمین هوشمند پادفینتک
Comments (0)
Add Comment