خبر افزودن روزانه بازی به اپلیکیشن کیدزی‌بازی

اپلیکیشن کیدزی‌بازی، از افزودن روزانه حداقل یک بازی جدید در دسته‌بندی‌های مختلف خبر داد. جزییات این برنامه کیدزی که در راستای پاسخ به تنوع‌طلبی کودکان انجام می‌گیرد، توسط واحد خبری ارتباطات یکپارچه پاد پوشش داده شده است. این خبر توسط رسانه‌های دیگر نیز، بازنشر یافت:

سایت راه پرداخت – ۳ شهریور ۱۴۰۰

منبع راه پرداخت

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.