سرزمین هوشمند پاد چیست؟

پادینه، مجموعه مستنداتی است که قرار است در هر شمارۀ آن، یک قسمت از سرزمین هوشمند به طور کامل معرفی شود. خوانندگان می توانند مجموعه پادینه را به عنوان کاتالوگ رسمی سرزمین هوشند پاد در نظر بگیرند.

شماره یک این مجموعه، به چیستی و فلسفۀ وجودی پاد پرداخته است.

پادینه

شماره یک

اندازه فایل : ۵/۶۶ مگابایت

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.