تیم کلاسور

مهیار ژیانی جانان

مالک محصول

او در دو بخش پروژه‌های مشتری محور و پیشنهادی، با توجه به هدف اصلی پروژه، نیازمندی‌ها را بررسی می‌کند و به مواردی که می‌توانند پروژه را در محوریت و مسیر درستی هدایت کنند، تقسیم‌بندی کرده و داستان محصول را شکل می‌دهد. و مطابق آن تا رسیدن به محصولی قابل استفاده و اولیه پیش می‌برد.

محسن ماهوسکی

سرپرست فنی

با توجه به اینکه ممکن است توسعه‌دهنده‌ها تجربه کافی تولید محصول یا شناخت کافی از محصولات و زیر ساخت‌ها را نداشته باشند، محوریت کار او به عنوان راهبر فنی، پیشبرد و تحلیل فنی استوری‌هایی است که مالک محصول برآورد کرده است و همچنین سنجش ساختار نیازمندی‌های فنی پروژه نیز بر عهده اوست.

پیام علوی

توسعه‌دهنده فرانت‌اند

نمای بیرونی و ظاهری که مخاطبان یک سایت یا پنل میبینند، به همت تیم توسعه دهنده فرانت، تهیه میشود. همچنین برای استفاده از سرویس‌هایی که در پس پروژه پیاده‌سازی شدند، رابط بین کد های بی روح و غیرقابل فهم برای مشتری را به رابطی قابل فهم و دسترس‌پذیر تبدیل می‌کنند.

الهام کشت‌گر

توسعه‌دهنده فرانت‌اند

نمای بیرونی و ظاهری که مخاطبان یک سایت یا پنل میبینند، به همت تیم توسعه دهنده فرانت، تهیه میشود. همچنین برای استفاده از سرویس‌هایی که در پس پروژه پیاده‌سازی شدند، رابط بین کد های بی روح و غیرقابل فهم برای مشتری را به رابطی قابل فهم و دسترس‌پذیر تبدیل می‌کنند.

وحید رحمانی

توسعه‌دهنده بک‌اند

هر پروژه برای اینکه بتواند در سطح زبان ماشین ارتباط برقرار کند، نیازمند استفاده از ساختارهایی است که در زبان‌های مختلف برنامه‌نویسی ایجاد شده است. ایشان با تخصص بک‌اند، به عنوان واسطی بین ماشین و کاربر پیشرفته ساختاری هوشمند ایجاد میکند.

پیوند‌های مرتبط