تیم پادمارت

محیا مومن زاده بخارائی

مالک محصول

همکاری با اعضای گروه و تعامل با ذی‌نفعان مختلف به منظور شناسایی نیازمندی‌های کاربران در محصولات از یک سو، و از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای مرتفع ساختن این نیازمندی‌ها با لحاظ کردن اولویت‌بندی این موارد، از اهم وظایف ایشان است.

سید حمید احمد‌نژاد

سرپرست فنی

ایشان در پروژه راهبری فنی را به عهده دارند تا تمام امور فنی به بهترین شکل پیش رود.

امین خادمی راد

توسعه دهنده

تولید هر محصول نرم افزاری با همکاری تیم توسعه دهندگان آن امکان‌پذیر خواهد بود. ایشان در پروژه پادمارت به توسعه سمت فرانت و بک‌اند می‌پردازند.

سعیده آقایی

توسعه دهنده

ایشان در پروژه پادمارت به توسعه سمت فرانت و بک‌اند می‍پردازند و به تولید محصولی کارآمد کمک می‌کنند.

الهه حبیبی

کارشناس تست محصول

برای اطمینان از کارکرد مناسب محصول، نیاز است قبل از ارائه به کاربران، توسط خود تیم تست شود. تست نهایی محصول و ارائه گزارشات در خصوص تست به عهده ایشان است.

مهناز حسن‌پور

اسکرام مستر

تحلیل روند کارها جهت تخمین ظرفیت کاری تیم، شناسایی مشکلات موجود در روند کارها و ارائه راه حل، ساماندهی و تسهیل ارتباطات اعضای تیم و سایر بخش‌ها با تیم و همچنین هدایت تیم در راستای رعایت تمام زمانبندی‌های فرآیند، از جمله اموری است که به دوش ایشان واگذار شده است.