تیم پادفرم

محمد طالب‌خواه

راهبر فنی

برای پیشبرد امور فنی پروژه با هماهنگی کامل و بدون نقص، حضور راهبری متخصص بسیار تاثیرگذار خواهد بود که ایشان به خوبی انجام می‌دهند.

بهنوش مروی

توسعه‌دهنده

در پروژه‌های دیجیتال، نمای بیرونی که مخاطب به عنوان ظاهر پروژه می‌بیند، به همت تیم توسعه‌دهنده وب تهیه می‌شود. خانم مروی نیز یکی دیگر از اعضای حرفه‌ای این تیم هستند.

فاطمه اکبری

توسعه‌دهنده بک‌اند

توسعه زیرساخت‌های لازم جهت کارکرد درست تمام عملیات مورد نیاز پروژه، بر عهده تیم توسعه‌دهنده بک‌اند است و ایشان به خوبی در این تیم این نقش را ایفا می‌کنند.

امیر باباعلی

توسعه‌دهنده بک‌اند

توسعه زیرساخت‌های لازم جهت کارکرد درست تمام عملیات مورد نیاز پروژه، بر عهده تیم توسعه‌دهنده بک‌اند است و ایشان به خوبی در این تیم این نقش را ایفا می‌کنند.

آمنه خسروی

کارشناس تست محصول

تست نهایی محصول و ارائه گزارشات در خصوص تست به عهده ایشان است تا محصول تولید‌ شده هنگامی که به دست مشتری می‌رسد، بهترین عملکرد را داشته باشد.

یگانه حریرچی

اسکرام مستر

تحلیل روند کارها جهت تخمین ظرفیت کاری تیم، شناسایی مشکلات موجود در روند کارها و ارائه راه حل، ساماندهی و تسهیل ارتباطات اعضای تیم و سایر بخش‌ها با تیم و همچنین هدایت تیم در راستای رعایت تمام زمان‌بندی‌های فرآیند، از جمله اموری است که به دوش ایشان واگذار شده است.