تیم مدیریت سرویس

محمد ولدخانی

سرپرست فنی ستاد مدیریت سرویس

طراحی، پیاده سازی و مراقبت از فرآیندها و اطمینان از کارایی دقیق و صحیح سرویس‌های عملیاتی پاد با رویکرد تحقق نیازمندی‌های فنی و کسب و کاری توسط ایشان انجام می‌شود.

مهرداد جهانگیری

کارشناس ارشد ستاد مدیریت سرویس

نظارت کلی بر امور هر دو تیم پشتیبانی فنی سرویس و پایش سرویس بر عهده مدیریت سرویس است تا به صورت ۲۴ ساعته از سرویس‌ها مراقبت و نگهداری کنند و حیات درست و دائمی آن‌ها را تضمین نمایند.

علی کارگر

کارشناس ارشد پشتیبانی فنی زیرساخت – کرمان | کارشناس ارشد پایش سرویس – کرمان

نظارت بر روند اجرای کار تیم پشتیبانی فنی زیرساخت در کرمان را انجام می‌دهند و به عنوان پشتیبان و مشاور ارشد، اعضای تیم را در امور فنی راهنمایی و حمایت می‌کنند. علاوه بر این آقای کارگر وظیفه ثبت و پایش هاست‌ها و سرویس‌هایی که پاد ارائه می‌کند را نیز بر عهده دارند.

مصطفی غفوری

کارشناس ارشد پایش سرویس – مشهد

ثبت و پایش هاست‌ها و سرویس‌هایی که پاد به مشتریانش ارائه می‌کند یا از آنها استفاده می‌نماید، در بخش مشهد به سرپرستی آقای غفوری انجام می‌شود. تشخیص و اعلام خطاهای پیش آمده به تیم‌ها و همچنین مراقبت از فعالیت‌های انجام شده بر دیتابیس برای داشتن عملکرد مناسب بر عهده این تیم است.

بهنام حدادیان

کارشناس ارشد پشتیبانی فنی زیرساخت – مشهد

این تیم به عنوان رابط بین کاربر سرویس‌ها و بخش فنی سرویس‌ها، تحت هدایت ایشان تلاش در حل مشکلات فنی پیش آمده برای کاربر در سریع‌ترین زمان را دارد و تلاش بر این است که همیشه مشتریان را از سرویس دریافتی راضی نگاه دارند.