تیم سکو

سید مجید اتحادی

مالک محصول

همکاری با اعضای گروه و تعامل با ذی‌نفعان مختلف به منظور شناسایی نیازمندی‌های کاربران در محصولات از یک سو، و از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای مرتفع ساختن این نیازمندی‌ها با لحاظ کردن اولویت‌بندی این موارد، از اهم وظایف ایشان است.

مهدی اکبریان رستاقی

سرپرست فنی

ایشان در پروژه راهبری فنی را به عهده دارند تا تمام امور فنی به بهترین شکل پیش رود.

حمیدرضا محب راد

کارشناس توسعه دهنده وب

برخی برنامه‌ها با توجه به نوع مشتری نیاز به فضای گرافیکی خاصی دارند و از طرفی سرویس هایی که در پس پروژه پیاده سازی شده‌اند، باید مورد استفاده قرار گیرند. وظیفه و تخصص ایشان تبدیل رابط بین کد های بی روح و غیرقابل فهم برای مشتری به رابطی قابل فهم و دسترس‌پذیر می‌باشد.

علی تقی زاده مقدم

کارشناس توسعه نرم افزار

هر پروژه برای اینکه بتواند در سطح زبان ماشین ارتباط برقرار کند، نیازمند استفاده از ساختار هایی است که در زبان‌های مختلف برنامه نویسی ایجاد شده است. ایشان به همراه دیگر اعضای تیم توسعه نرم‌افزار، به عنوان واسطی بین ماشین و کاربر پیشرفته، این ساختار هوشمند را ایجاد می‌کنند.

زهرا مظلوم باغ سیاهی

کارشناس توسعه نرم افزار

هر پروژه برای اینکه بتواند در سطح زبان ماشین ارتباط برقرار کند، نیازمند استفاده از ساختار هایی است که در زبان‌های مختلف برنامه نویسی ایجاد شده است. ایشان به همراه دیگر اعضای تیم توسعه نرم‌افزار، به عنوان واسطی بین ماشین و کاربر پیشرفته، این ساختار هوشمند را ایجاد می‌کنند.

نگار ضمیری

کارشناس توسعه نرم افزار

هر پروژه برای اینکه بتواند در سطح زبان ماشین ارتباط برقرار کند، نیازمند استفاده از ساختار هایی است که در زبان‌های مختلف برنامه نویسی ایجاد شده است. ایشان به همراه دیگر اعضای تیم توسعه نرم‌افزار، به عنوان واسطی بین ماشین و کاربر پیشرفته، این ساختار هوشمند را ایجاد می‌کنند.

مهناز حسن‌پور

اسکرام مستر

ایشان مسئولیت برنامه ریزی و انسجام تیمی را دارند و همچنین مشخص کردن اهداف و برطرف کردن موانع آن‌ها در پروژه، و از طرفی با توجه به ساختار پاد مسئولیت ارتباط با مشتریان و پاسخگویی به آن ها را دارند.