تیم زیرساخت فنی و عملیات

محمد ولدخانی

مدیر واحد زیرساخت فنی و عملیات

طراحی، پیاده‌سازی و مراقبت از فرآیندها و اطمینان از کارایی دقیق و صحیح سرویس‌های عملیاتی پاد با رویکرد تحقق نیازمندی‌های فنی و کسب و کاری توسط ایشان انجام می‌شود.

محمد صمدزادگان

سرپرست فنی مدیریت سیستمها و عملیات

معماری، پیاده سازی و نگهداری سرورها و فضاهای ذخیره سازی، زیرساخت‌های مجازی، زیرساخت‌های کانتینری و ابزار وابسته، سیستم‌عامل و سرویس‌های زیرساختی و خدمات پایش به سرپرستی ایشان انجام می‌شود.

علیرضا کامرانی

سرپرست فنی مدیریت پایگاه داده رابطه ای

خدمات مربوط به مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای شامل راه اندازی، نگهداری، تنظیم و بهینه سازی، ایرادیابی و برنامه ریزی‌های جدید به سرپرستی و هدایت ایشان انجام می‌شود. 

امیر محمدی

سرپرست فنی کلان داده

امور مدیریت و نگهداری از سرویس‌های کلان داده شامل مدل سازی داده و طراحی، نگهداری از داده، برنامه ریزی ظرفیت، مدیریت کارایی، نصب و راه اندازی سرویس، برقراری امنیت و حفظ دسترسی پذیری از جمله اموری است که به عهده ایشان واگذار شده است.

مرتضی ابولقاسمی

سرپرست فنی پلتفرم‌های نرم افزاری

راه اندازی، پیکربندی و نگهداری از نرم افزارها و سرویس‌های پلتفرمی که پاد به مشتریان ارائه می‌دهد و یا از آن‌ها استفاده می‌کند، توسط تیم آقای ابوالقاسمی و به سرپرستی ایشان انجام می‌شود.

فرناز شهرام

کارشناس ارشد کنترل پروژه

کنترل کلیه پروژه‌های در حال انجام تیم و روند اجرای برنامه ریزی‌های فصلی و تعیین و سنجش شاخص‌های کلیدی عملکرد بر عهده ایشان است. همچنین همه پیگیری‌های لازم در روابط بین تیم‌های دیگر با بخش زیرساخت و عملیات را نیز عهده‌دار هستند.