تیم بیگ دیتا

مسلم دلیریان

سرپرست فنی

طراحی و پیاده‌سازی چارچوب بیگ دیتا و ارائه روش‌های بهینه برای یکپارچه‌سازی و همچنین پردازش کلان داده‌ها از جمله اموری هستند که به خوبی توسط ایشان انجام می‌شوند.

پردیس شومالی

کارشناس ارشد

مدل‌های جمع‌آوری داده‌ها از منابع مختلف باید به صورت به هنگام و دوره‌ای جهت یکپارچه‌سازی داده‌ها و ایجاد انبار داده صورت گیرد که این وظیفه به عهده ایشان گذاشته شده است.