تیم برنامه‌ریزی استراتژیک و طراحی کسب‌وکار

محمدمهدی محمدزاده طهرانی

مسئول فنی برنامه‌ریزی استراتژیک

برنامه‌ریزی و راهبری کلی تیم و ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بین فعالیت‌های انجام‌شده توسط هر یک از اعضای تیم را بر عهده دارد.ایشان است. همچنین همراه تیم تلاش می‌کنند، در راستای بهبود و همسویی اهداف و استراتژی‌های پاد در همه سطوح و لایه‌ّهای پاد گام بردارند.

سیما مدنی

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی استراتژیک

اجرای فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک شامل تحلیل محیط داخلی و خارجی، تدوین اهداف استراتژیک و طراحی نقشه استراتژی در سطح کلان پاد، حوزه‌های بازار پاد و کسب و کارهای پاد از طریق برقراری ارتباط موثر با ذی‌نفعان مرتبط، بر عهده ایشان است.

مهسا بنی‌عامریان

کارشناس تحلیل بازار

ایجاد یکپارچگی میان تجزیه و تحلیل بازار انجام شده در حوزه‌های مختلف، طراحی کسب‌وکار کلان و مشارکت در تدوین استراتژی‌های توسعه پاد از جمله اموری است که به خوبی انجام می‌دهد. همچنین در زمینه بررسی و ارزیابی طرح‌های توسعه کسب و کارهای داخلی و خارجی پاد نیز فعالیت می‌نماید.

عاطفه محیب

کارشناس تحلیل کسب‌وکار

شناخت بازار در توسعه کسب‌وکار نقشی حیاتی دارد. مطالعه و بررسی نمونه‌های مشابه پلتفرم‌ها، سرویس‌ها، استارتاپ‌ها و… در جهان و رصد رقبای داخلی و در نهایت تحلیل و بهینه‌کاوی و تهیه گزارش‌های مربوط، بر عهده اوست.