تیم استانداردسازی

سارا حلم زاده

مدیر واحد مدیریت داده‌ها

او ضمن تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی بلندمدت جهت بهبود جایگاه تیم، در اولویت بندی، زمان‌بندی و کنترل کیفیت خروجی‌های مورد انتظار در پروژه‌هایی مانند پاد و ERP فناپ به تیم کمک می‌کند.
همچنین به رفع مشکلات و گره‌های فرآیندی در فعالیت‌های تیم و نیز بهبود ارتباط تیم با سایر تیم‌ها می‌پردازد.

حمیدرضا سیمه ساز

مشاور

مشاور و مدرس واحد استانداردسازی در حوزه شناسایی، طبقه‌بندی و کاتالوگینگ اقلام در پروژه‌های پاد، iFanap و IUMS می‌باشد و همچنین تحلیل و مشاوره در تولید و توسعه نرم‌افزار هومت برعهده او است.

راضیه میثمی

کارشناس طبقه بندی اقلام و خدمات

بعد از نیاز سنجی و تحلیل بازار، جهت استانداردسازی، طبقه‌بندی و ایجاد کاتالوگ دیتاهای کسب و کارها، راهنماهایی برای شناسایی هر ماهیت مورد نیاز آن‌ها ایجاد می‌کند. همچنین پیشبرد فعالیت‌ها طبق برنامه و پیگیری امور بین تیم و کسب و کارها برعهده او می‌باشد.

امیر سیفی

کارشناس طبقه بندی اقلام و خدمات

امور مربوط به استانداردسازی و تحلیل داده اصلی، طبقه‌بندی و کاتالوگینگ اقلام و آموزش مفاهیم کاتالوگینگ از جمله اموری است که توسط ایشان در حال انجام می‌باشند. همچنین پیگیری و ارتباطات پروژه‌های کاتالوگینگ خارج از فناپ نیز توسط ایشان انجام می‌شوند.

وحید شعبانی

کارشناس طبقه بندی اقلام و خدمات

او شناسایی و طبقه‌بندی موجودیت‌های مختلف را انجام می‌دهد تا مشتریان بتوانند محصولات و خدمات خود را با ویژگی‌های لازم ارائه دهند. با ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند برای مشاغل مختلف کاتالوگ‌های متنوعی بسازد تا مشتریان بتوانند با نگاهی اجمالی به شناخت لازم دست یابند.

امیربهادر بدرلو

کمک کارشناس طبقه بندی اقلام و خدمات

از شیر سلطان جنگل تا شیر لبنیات را طبقه بندی می‌کند؛ هر قلم کالا یا خدمتی که در دنیا وجود دارد اول شناسایی بعد استاندارسازی و بعد طبقه بندی می کند تا هر قلم در طبقه مشخصی قرار گیرد و دسترسی به آن آسان تر و سریع تر شود.